خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

درباره ما

مرجع فروشگاه های اینترنتی ایران مکانی جهت معرفی معرفی و ارزیابی فروشگاه های اینترنتی و مجازی می باشد
با استفاده از معیارهای نوین جهانی فروشگاه های اینترنتی ارزیابی خواهند شد
سبدچی ابتدا فروشگاه های اینترنتی را بر اساس معیارهای کاربردی ارزیابی و سپس درج خواهد کرد لذا در این راستا فروشگاه های اینترنتی و مجازی می توانند بصورت رایگان تا دو ماه و یا بر اساس بسته های پیشنهادی غیر رایگان مدت دار از بخش ارسال فروشگاه اطلاعات درخئاست شده را ارسال نماییند و پس از راستی آزمایی این ازلاعات توسط تیم سبدچی،آنرا درج خواهیم نمود.

 

اطلاعات هویتی سامانه

نام سایت:  مجع فروشگاه های اینترنتی ایران-سبدچی

نوع خدمات: ارزیابی و تبلیغ و درج فروشگاه های اینترنتی

نوع تعرفه: رایگان و غیر رایگان در قالب بستههای پیشنهادی و ویژه

صاحب امتیاز و مدیر سایت:  عادل جهانبانی